UTURN te gast op seminar ING, TLN en TVM

“Versnellen of ingehaald worden, een beter rendement uit een data gedreven IT-strategie” stond dit jaar centraal in de jaarlijkse sectorstudie van ING, TVM verzekeringen en Transport en Logistiek Nederland (TLN) waar gekeken wordt naar de ontwikkelingen in transport en logistiek. Allerlei technologische ontwikkelingen hebben een (positieve) rol gehad in de ontwikkeling van transport en logistiek. Denk aan telecommunicatie of het internet. Maar de volgende grote ontwikkeling staat nu voor de deur: data.

Elk transportbedrijf heeft een enorme hoeveelheid data tot zijn beschikking. Denk aan GPS data, route informatie, brandstofverbruik, en de vraag naar transport zijn hiervan goede voorbeelden. Dit geldt voor de hele sector van eigen rijders, tot internationals. Wanneer deze data wordt ingezet bij strategische keuzes en het analyseren van bedrijfsactiviteiten, kunnen bedrijven hun processen verder optimaliseren. De laatste fase is het bedrijfsoverstijgend werken met platforms: “Effectieve en gemakkelijke matching van vraag en aanbod is extra relevant in versnipperde markten, waar vraag en aanbod elkaar niet gemakkelijk weten te vinden. Ook transport en logistiek is een versnipperde markt. Steeds meer bedrijven komen voor de keuze te staan om zich aan te sluiten bij een platform, of zelfs om zelf een platform op te richten. Niks doen met platforms is daarom niet een toekomstbestendige strategie.”

UTURN is een goed voorbeeld van een transportplatform. Deze relatief jonge startup biedt een matchingplatform aan voor transporteurs. Verladers plaatsen transportorders, met een duidelijke prijs en vervoerders kunnen deze vervolgens aannemen. Matching en bijkomende zaken worden uit handen van zowel verladers als transporteurs genomen. Vanwege de grote rol die platforms in de toekomst krijgen binnen de sector, is UTURN gevraagd deel te nemen aan de sectorstudie en bijbehorend seminar om ons verhaal en onze ervaringen te delen.

SEMINAR DATA ALS VERDIENMODEL

Op donderdag 13 december 2018 vond het seminar data als verdienmodel plaats in de Dutch innovation factory in Zoetermeer, naar aanleiding van deze studie. Met als moderator Maarten Bouwhuis, topmannen van ING, TVM en TLN en meer dan 120 aanwezigen was het een zeer geslaagd seminar. Keynote spreker Patrick van der Pijl van business model inc beschreef de platformisering en het matchen van vraag en aanbod tussen klanten en producten. Met voorbeelden als Uber en Alibaba, nadenken over hoe je meerwaarde kan bieden aan beide kanten van je platform, zeer tot de verbeelding sprekend. Waarbij uiteindelijk simpliciteit en volume key zijn tot succes. En daarmee precies in lijn met het concept en de oplossing van UTURN.

Als een van de 4 genodigden mocht UTURN zijn verhaal presenteren. Met een directe verwijzing naar de presentatie van Patrick “hij heeft al het gras al voor mijn voeten weggemaaid, wij zijn namelijk dat Uberachtige transportplatform waar de sector om schreeuwt” werd de toon meteen gezet door Daan Meboer van UTURN. UTURN is het platform voor de transportsector: simpel, transparant, en data-driven. Na een korte uitleg over het platform en hoe UTURN data gebruikt om zijn processen te optimaliseren en meerwaarde te creëren, was het tijd voor de tweede buzz-vraag: “wat moet een transport platform bieden (aan transporteurs) om logistieke data te willen delen?”.

Niks is waardevoller dan vanuit de sector feedback krijgen en vragen aanhoren over platforms. De 3 onderwerpen die er het meest uitsprongen:

  • Vertrouwen en neutraliteit – binnen de driehoek opdrachtgever, vervoerder en platform – is noodzakelijk voor sociale acceptatie binnen de sector. UTURN zorgt voor transparantie, prijs en kwaliteit en voor direct contact tussen opdrachtgever en vervoerder.
  • Angst voor het Thuisbezorgd model, ‘Horeca ondernemers moeten voor klandizie wel gebruik maken van Thuisbezorgd, maar moeten ondertussen een steeds groter percentage inleveren’. Op het UTURN platform bepalen vervoerders de prijs waarvoor zij een opdracht kunnen uitvoeren en niet het platform of de verlader. Vervoerders blijven dus leidend in het maken van prijsafspraken met verladers en UTURN heeft hier slechts een faciliterende rol in.
  • Onderscheidend karakter van de platforms: UTURN staat voor direct contact tussen opdrachtgever en vervoerder, focus op box-containers, volledige transparantie, en volledige ontzorging. Geen digitale expediteur of doorgeefluik tussen vervoerders maar transparante afspraken en direct contact tussen verlader en vervoerder, dat is hoe UTURN het anders doet!

 

Wil je meer lezen over data als verdienmodel, klik dan hier om de sectorstudie te downloaden. Mocht je meer informatie willen over UTURN als transportplatform ga dan naar onze website of neem contact met ons op.

Related Posts