Duurzamere logistiek door datagedreven besluiten

In de wereld van de logistiek is duurzaamheid een groeiend onderwerp van gesprek. In de praktijk blijkt dat de daadwerkelijke stap naar duurzame keuzes, zoals de veelbesproken ‘modal shift’, vaak traag verloopt, ondanks het besef van de noodzaak.

Om deze cruciale ontwikkelingen te versnellen, is het project ‘4TEURN’ gestart. Deze samenwerking tussen 4shipping, UTURN en de Erasmus Universiteit heeft als doel om multimodaal containervervoer toegankelijker en efficiënter te maken dan ooit tevoren. De eerste resultaten zijn veelbelovend, zegt Daan Meboer (UTURN): “We zien dat duurzame afwegingen gemaakt worden en een modal shift mogelijk is als we op het juiste moment een passend alternatief bieden.”

Modal shift toegankelijk voor MKB

Waar grote partijen vaker de weg weten te vinden naar de binnenvaart, laat de MKB-er haar transport veelal uitsluitend per truck uitvoeren. Daar zit volgens 4TEURN de grootste potentie voor de modal shift: het combineren van de containerstromen van de kleinere verladers.

Om dit te realiseren biedt 4TEURN nieuwe inzichten aan operationele beslissingsmakers en maakt het real-time plannen en boeken van intermodaal containervervoer mogelijk. MKB verladers biedt het de kans om multimodale capaciteit te boeken, capaciteit die normaal gesproken alleen voor grote spelers beschikbaar is.

Datagedreven besluiten

Rob Zuidwijk (Erasmus Universiteit): “Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmes worden multimodale vervoersopties eenvoudig berekend voor de gebruiker van het UTURN platform. Het biedt altijd het beste alternatief op basis van vraag en aanbod en geeft aan wat flexibiliteit kan opleveren.” Zo kan een kleine verschuiving in de ophaaldatum ervoor zorgen dat vervoer per barge een goed alternatief wordt, wat ook nog meer marge oplevert voor de klant.

Lagere kosten én een beter milieu

Een van de gebruikers, Michel de Palm (Samsung SDS) herkent dit: “Wij zijn onder de indruk van de technologie en inzichten die ons in staat stellen om op elk moment de beste keuzes te maken voor de meest gunstige prijs. En alsof dat nog niet genoeg is, dragen we ook bij aan een duurzamere wereld en een beter milieu.”

Ook Jeroen Markus (Van Berkel Logistics) is enthousiast: “Wanneer de opdrachtgevers aangemoedigd worden om bij het publiceren van shipments te denken aan multimodale opties, zullen ze ontdekken dat er meer mogelijk is dan ze in eerste instantie dachten. Dit helpt niet alleen hen, maar ook ons, omdat het extra zakelijke kansen creëert en ons helpt om onze planning efficiënter te maken.” Jan Snoeij(4Shipping) ziet deze slimme algoritmes als een uitkomst voor de barge-operators: “We verhogen de bezettingsgraad van multimodale operators en optimaliseren het boekingsproces. Het resultaat is een hogere omzet en lagere kosten.” Een win-win-win dus: voor opdrachtgever, vervoerder en het klimaat. 

Dit initiatief is mede tot stand gekomen met behulp van de Europese Unie en het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling. De verstrekte REACT-EU middelen zijn verstrekt vanuit een bijdrage in de reactie van de Europese Unie op de Covid-19 pandemie.

Related Posts