4Shipping en UTURN maken duurzaam containervervoer per binnenvaart bereikbaarder dan ooit

4Shipping en UTURN maken duurzaam containervervoer per binnenvaart bereikbaarder dan ooit

De modal shift van de weg naar het water en spoor heeft alle aandacht. Echter blijkt de daadwerkelijke realisatie ervan nog vaak lastig. Grote partijen weten vaak de weg wel te vinden naar de binnenvaart, maar de MKB-er laat zijn transport veelal uitsluitend uitvoeren per truck. De grootste potentie voor de modal shift zit juist in het combineren van de containerstromen van de kleinere verladers. Zij ervaren echter grote drempels om containers per binnenvaart te laten vervoeren. Door onze krachten te bundelen, gaan 4shipping en UTURN daar verandering in brengen, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en met ondersteuning door het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling. Wij maken (het proces rondom) intermodaal transport efficiënter en duurzamer met positieve effecten op kosten, werklast, en de wereld om ons heen.

Wat gaan we doen?

4shipping en UTURN gaan samen het real-time plannen én boeken van intermodaal container vervoer mogelijk maken. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmes, waar de Erasmus Universiteit aan bijdraagt, worden de intermodale vervoersopties eenvoudig berekent. De opdrachtgever hoeft enkel nog de beste optie voor dat specifieke transport te kiezen. 4shipping organiseert het binnenvaart vervoer door te koppelen met barge en terminal operators en dit te combineren met diepgaande kennis van binnenvaart vervoer. UTURN organiseert het transport over de weg door te koppelen met truck vervoerders en dit te combineren met diepgaande kennis van transport over de weg. De kracht van de samenwerking zit hem enerzijds in het kunnen realiseren van intermodale logistieke ketens op een gebruiksvriendelijke manier en anderzijds in het kunnen aanbieden van de gewenste betrouwbaarheid door eenvoudig te kunnen wisselen tussen modaliteiten. Op deze manier wordt het voor verladers en expediteurs die geen ervaring met de binnenvaart hebben, eenvoudig om gebruik te maken van intermodaal vervoer. Dat is de reden dat onze huidige klanten vragen om deze oplossing.

Waarom doen we dit?

We maken intermodaal vervoer eenvoudig toegankelijk, zodat meer containers via de duurzame binnenvaart vervoerd worden. We willen een bijdrage leveren aan het realiseren van de modal shift. Dit leidt tot minder uitstoot en een reductie van files op de wegen. De samenwerking levert voordelen op voor alle betrokkenen in de keten. Zo krijgen MKB-ers en expediteurs eenvoudig toegang tot de duurzamere binnenvaart optie, waar barge en terminal operators op hun beurt weer van profiteren. Steeds meer klanten zullen hun weg weten te vinden naar de binnenvaart, waarvan de aanvragen op efficiënte wijze digitaal afgehandeld worden. Zo dragen we bij aan efficiëntie, duurzaamheid en verminderen fileleed voor een leefbare wereld.

Over de bedrijven

4shipping: 4shipping is in 2017 opgericht als digitaal platform voor binnenvaart transport met als doel om het organiseren van binnenvaart transport gemakkelijker, efficiënter en duurzamer te maken. In de achterliggende jaren is 4shipping hard gegroeid en inmiddels zijn meer dan 1000 bedrijven aangesloten.

Uturn: UTURN is in 2017 opgericht als Transport Management Platform voor en door de logistieke sector met als doel het efficiënter en transparanter maken van containertransport. Sinds de lancering is UTURN snel gegroeid en inmiddels zijn er meer dan 500 internationale opdrachtgevers aangesloten. Vorig jaar is er een investering van €2M opgehaald voor verdere versnelling van de (internationale) groei.

Erasmus Universiteit: Rotterdam School of Management houdt zich actief met de haven bezig, onder meer vanuit de leerstoel Global Supply Chains and Ports. De onderzoeksgroep is betrokken bij veel toegepaste projecten op het gebied van havenlogistiek en internationale ketens en is internationaal gerenommeerd. Onderzoekers die werken op het gebied van digitale platforms en container transport dragen bij aan dit project.

Dit initiatief is mede tot stand gekomen met behulp van de Europese Unie en het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling. De verstrekte REACT-EU middelen zijn verstrekt vanuit een bijdrage in de reactie van de Europese Unie op de Covid-19 pandemie.

 +  =                                                                                                                    

Related Posts