Ben jij voorbereid op het volgende incident zoals in het Suezkanaal?

Door het vastzitten van een containerschip in het Suezkanaal, kwam het zeevervoer in een groot deel van de wereld tot stilstand. Door een combinatie van zwaar weer en slordig sturen kwam een ​​van de grootste schepen ter wereld vast te liggen. In dit deel van de wereld destabiliseert dit onmiddellijk de wereldwijde toeleveringsketens, 10 tot 15 procent van het wereldwijde vrachtverkeer gaat via dit kanaal. Bijna vierhonderd schepen werden geblokkeerd door het schip dat obstructief zijwaarts in het Egyptische kanaal lag. Van transportbedrijven tot rederijen, de hele logistieke waardeketen werd abrupt onderbroken. Deze gebeurtenis roept de volgende vraag op: ‘Hoe voorbereid ben jij de volgende keer op een dergelijk incident?’ UTURN biedt je een platform waarmee je altijd voorbereid bent bij dit soort onverwachte gebeurtenissen.

Hoe kan de logistieke wereld zich op zo’n incident voorbereiden?

De gevolgen van een dergelijk incident zullen blijvende gevolgen hebben voor de markt. Met een aanvankelijke daling van het volume door de blokkering, zijn inmiddels de eerste schepen in de verschillende Europese havens aangekomen. De verwachting is dat vanaf dit moment een toename van 10% van de schepen moet worden verwerkt. De piek zal langdurig aanhouden en het duurt een paar weken voordat deze volledig is afgehandeld.

In turbulente tijden als deze is het nog belangrijker om de beschikbare capaciteit maximaal te benutten. Maar vreemd genoeg gebeurt het tegenovergestelde vaak. Kopers van schaarse capaciteit zullen hun gecontracteerde capaciteit vasthouden, wat resulteert in nog meer inefficiëntie, wat op zijn beurt de impact van deze gebeurtenis vergroot. Op deze manier is er een nog grotere discrepantie in Europese havens. Dat is niet nodig en dat is precies waar UTURN om de hoek komt kijken.

UTURN maakt vraag en aanbod transparant

UTURN maakt vraag en aanbod transparant. We standaardiseren en automatiseren de informatiestroom tussen alle partijen, zodat alle capaciteit kan worden benut. Zeker in tijden van crisis waar vraag en aanbod sterk worden beïnvloed door een externe partij, is die transparantie cruciaal voor jou als bedrijf. Door inzicht te geven in beschikbare opdrachten van rederijen, (digitale) expediteurs en importeurs / exporteurs kunnen transportbedrijven hun planning en rijtijden optimaliseren. Bovendien kunnen de bedrijven het hergebruik van containers vergroten.

Daarnaast kan door het benutten van ongebruikte capaciteit tussen terminals in de havens, de stress op deep sea terminals worden verlicht door containers naar andere havens en / of inland terminals te vervoeren, zonder dat er extra capaciteit nodig is. Daardoor kunnen de deep sea terminals de komende weken nog steeds de vertraagde zendingen vanuit het Suezkanaal accepteren.

UTURN is klaar er voor, jij ook?

Het incident zoals de gestrande Ever Given in het Suezkanaal is natuurlijk lastig voor alle betrokken partijen. Maar het is ook een wake-up call. Een wake-up call voor de industrie dat de traditionele manier van werken aan herziening toe is. Het toont de behoefte in onze branche aan radicale transparantie en flexibiliteit in de markt. UTURN biedt het platform dat je die transparantie en flexibiliteit biedt, waardoor je efficiënt kunt omgaan met onverwachte fluctuaties in vraag en aanbod. Laten we hopen van niet, maar als er een volgende ongelukkige gebeurtenis plaatsvindt, zijn we er klaar voor. De vraag is, ben jij dat ook?

 

Related Posts