Gebruik van online matching-algoritmes om meer hergebruik te implementeren bij UTURN

Onderzoek: “Online matching-algoritmen gebruiken om container doorladen te implementeren bij UTURN”

Mijn naam is Justus Leijdens en ik ben afgelopen maand afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Master in Operations Research and Quantitative Logistics. Om af te studeren schreef ik mijn scriptie bij Uturn waar ik de verworven vaardigheden uit mijn opleiding toepaste op een uitdaging op het platform. Voor mijn scriptie onderzocht ik het concept van hergebruik van containers op het platform van Uturn. Om een container te hergebruiken (ook wel triangulatie genoemd), kan men direct na een import opdracht een export uitvoeren zonder tussen de opdrachten door een containerdepot te bezoeken. De uitdaging van het onderzoek is om de triangulaties zo te kiezen dat de efficiëntie over het gehele tijdsbestek op het platform zoveel mogelijk wordt verhoogd.

Het Onderzoek

Om de gekozen triangulaties op het platform te optimaliseren, is een kwantitatieve methode ontworpen waarbij we gegevens verzamelen en analyseren. Deze online matchingsmethode maakt optimale beslissingen voor het heden, maar houdt ook rekening met opdrachten met minder kans om in de toekomst in een triangulatie te worden opgenomen. Die overweging zorgt ervoor dat een opdracht (import of export) met grotere waarschijnlijkheid in een triangulatie wordt opgenomen als deze eerder voor een triangulatie is genegeerd.

Triangulaties is het uitvoeren van een export direct na een import zonder tussen zendingen een containerdepot te bezoeken.

De Online Matching Methode

De methode is in staat om verzamelingen van triangulaties op het platform te vinden die ten minste 90% -optimaal zijn. Voor datasets met meer dan 150 zendingen heeft de methode minder dan 0,01 seconde nodig om die oplossingen te vinden. De resultaten, die werden verkregen door de methode te testen op historische gegevens van het platform, bevatten enkele opmerkelijke conclusies.

De Voorwaarden

De resultaten van het onderzoek zijn sterk afhankelijk van de mate van samenwerking tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij een zending. De focus ligt in de paper vooral op twee vereisten van die samenwerking. Deze vereisten zijn:

  1. de tijdvensters van klantlocaties, en
  2. de rederij van een opdracht.

Beide eisen zijn beperkend voor de mogelijkheden tot triangulatie, maar zijn afhankelijk van de beslissingen van betrokken partijen.

De Vergelijking Tussen Modellen

Bij het vergelijken van de resultaten van de methode voor een model, waarin geen samenwerking tussen partijen wordt verondersteld, met dezelfde resultaten voor een model met volledige samenwerking verondersteld, kunnen we een substantieel verschil zien in verhoogde efficiëntie op het platform. Onder het eerste model kan de methode opdrachten zodanig combineren dat tot 0,6% van de totale benodigde rijafstand op het platform wordt verminderd. Een vermindering tot 3,9% van de totale benodigde rijafstand op het platform kan echter worden bereikt onder het model met volledige samenwerking.

Reductie tot 3.9% van de totale vereiste rijafstand kan op UTURN worden gemaakt door samen te werken.

De Conclusie

Dus het concept van triangulatie kan de benodigde capaciteit voor containervervoer verminderen. De exacte vermindering is sterk afhankelijk van de mate van samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de opdrachten. Meer samenwerking kan de efficiëntieverhoging op het platform tot zes keer vermenigvuldigen.

Justus Leijdens U

Justus Leijdens

Justus Leijdens heeft in het kader van zijn afstuderen voor de Master Operations Research and Quantitative Logistics aan de Eramsus Universiteit in Rotterdam bij UTURN onderzoek gedaan naar het hergebruik (triangulaties) van containers op het UTURN platform.

Related Posts