Nu is het moment – waarom heeft de logistieke sector cruciale veranderingen nodig?

Click here for English.

Een nieuw decennium met veel uitdagingen, vragen en onzekeheden is aangebroken. Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar en welke veranderingen we zijn tegengekomen, zien we dat digitalisering en mobilisatie enorme stappen hebben gezet in het transformeren van elke sector, inclusief de logistiek. Logistiek speelt een belangrijke rol in het in beweging houden van de wereldeconomie, maar wat houdt de logistiek in beweging? Klopt het dat de industrie moet veranderen en waar moeten bedrijven in de supply chain zich op richten om de concurrentie voor te blijven?

Veranderingen zijn nu nodig

In 2020 zien we wereldwijd nieuwe druk, zien we kansen in e-commercemarkten en allianties die samensmelten rond nieuwe technologieën. Dit alles om ervoor te zorgen dat bedrijven in de suppy chain eindelijk de nodige maatregelen nemen, die nodig zijn om de sector te hervormen. Hoewel dit proces al is begonnen en er al miljoenen zijn geïnvesteerd in nieuwe apparatuur, technologieën en activiteiten, is het nog maar het begin. In de volgende jaren zal het hele bedrijven blijven hervormen en helpen te ontwikkelen. De transformatie verloopt echter langzamer dan in andere sectoren. Volgens Gravity omschrijft 46% van de logistieke professionals hun supply chain als traditioneel en papiermatig, slechts 19% zegt gedigitaliseerd te zijn.
Bedrijven moeten hun producten sneller dan ooit leveren, dit tegen steeds lagere kosten en op een duurzame manier. Snelle veranderingen, nieuwe eisen en de groei van e-commerce dwingen verladers en vervoerders om de efficiëntie te verbeteren om op die manier hun activiteiten te optimaliseren.

Verbetering van de efficiëntie

Efficiëntie is en blijft een belangrijke factor in elk logistiek bedrijf, maar het feit dat nog steeds 46% van de logistieke professionals hun supply chain omschrijft als traditioneel en papiermatig bewijst dat er een gebrek aan is. We weten allemaal dat er genoeg transportcapaciteit is binnen de sector, maar dat het real-time inzicht van de beschikbare capaciteit ontbreekt. Keuzes worden gemaakt en ordes worden toegewezen op basis van routine en onvolledige informatie. Door het gebruik van datadeling tussen organisaties, kunnen we ervoor zorgen dat er betere beslissingen worden genomen door gedeelde kennis en inzichten. Dit zal resulteren in een korter besluitvormingsproces, een daling van de kosten en meer duurzaamheid. Samen kunnen we iets veranderen en ons blijven ontwikkelen!

Focus op duurzaamheid

De impact van onze manier van leven en werken op de planeet, zal de grootste uitdaging zijn bij het ontwerpen van nieuwe producten, waardeketens, fulfilmentstructuren en consumptiepatronen. Hieruit blijkt dat we snel moeten veranderen. De logistieke sector moet duurzamer, milieuvriendelijker en zuiniger worden. In 2010 was het “leuk” als bedrijven stappen hadden gezet in de richting van duurzaamheid, maar in 2020 moeten bedrijven een gerichte en bewezen duurzame manier van denken en werken hebben om relevant te zijn voor hun medewerkers en klanten. Het gaat niet alleen om emissies, maar ook om het hele ecosysteem wat het bedrijf controleert en beïnvloedt.

Duurzaamheid zal een van de belangrijkste doelen worden voor veel bedrijven – het zal één van de redenen zijn waarom ze bestaan. Het zal een belangrijk onderschedingsvermogen zijn in het aantrekken van klanten, investeerders en werknemers. Bedrijven in de supply chain zullen groeien door zich niet alleen meer te richten op de kosten van verkoop en fulfilment, maar zich mede te focussen en serieus deel te nemen aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor gaan we meer samenwerking zien tussen gelijksoortige bedrijven binnen de logistieke sector, om op deze manier kennis te delen en de impact op het milieu te optimaliseren. Bedrijven zullen stoppen met concurreren op grond van “wie is de meest duurzame”, omdat ze zich meer bewust zullen worden van het feit dat we dit met z’n allen moeten doen.

Gelukkig zijn sommige bedrijven al begonnen om zich te ontwikkelen op het gebied van samenwerkingen, data deling en het werken aan een duurzame logistieke sector. Organisaties als ChainCargo en UTURN, die gebruik maken van bestaande transportbewegingen en zich richten op het verminderen van lege kilometers en CO2-uitstoot, zijn goede voorbeelden van hoe bedrijven in de supply chain hun bedrijf duurzamer en efficiënter kunnen maken zonder enige investering.


Meer weten?


ChainCargo is een platform voor duurzame koeriersdiensten dat verladers koppelt aan beschikbaar vervoer in de buurt. Op deze manier verspillen verladers hun tijd niet door te zoeken naar beschikbare capaciteit en krijgen vervoerders een betere bezetting van hun laadcapaciteit. “We willen de manier van denken in de logistiek veranderen en we geloven dat we meer volume en efficiënter kunnen transporteren met de huidige capaciteit van voertuigen. Dat doen we door de beschikbare capaciteit zichtbaar en toegankelijk te maken.” De ChainCargo-oplossing helpt bij het oplossen van twee grote problemen binnen de branche: duurzaamheid en het tekort aan chauffeurs.


UTURN is een online platform met als missie om de containertransport sector efficiënter, transparanter, duurzamer en eerlijker te maken. Ze verbinden vraag en aanbod van transportcapaciteit in real-time. “Op deze manier hoeven verladers niet te zoeken naar beschikbare transportcapaciteit en kunnen vervoerders hun planning optimaliseren en lege kilometers verminderen. Dit resulteert in lagere kosten voor verladers, hogere marges voor vervoerders en een duurzamere wereld. ” UTURN faciliteert ook direct contact tussen beide partijen in de supply chain, op deze manier wordt de sector ook transparanter, wat leidt tot meer inzichten.


Contact opnemen?

Of plan hier een korte online demo, waarin één van onze specialisten je het platform uitlegt en al je vragen beantwoordt!

Related Posts