4Shipping en UTURN maken duurzaam containervervoer per binnenvaart bereikbaarder dan ooit

4Shipping en UTURN maken duurzaam containervervoer per binnenvaart bereikbaarder dan ooit De modal shift van de weg naar het water en spoor heeft alle aandacht. Echter blijkt de daadwerkelijke realisatie ervan nog vaak lastig. Grote partijen weten vaak de weg wel te vinden naar de binnenvaart, maar de MKB-er laat zijn transport veelal uitsluitend uitvoeren […]