Capaciteit te kort verladers

Toch capaciteitstekort voor verladers ondanks groeiend aantal wegvervoerders

Het aantal nieuwe wegvervoerder is de laatste jaren flink gestegen. Met name de groep van de eigen rijders is meer dan een verdubbeling te zien. Ondanks deze stijging blijft de logistieke markt nog steeds te maken hebben met een flinke arbeidskrapte en blijven verladers te maken hebben met een capaciteitstekort voor het vervoeren van containers over de weg. Digitalisering, technologisch innovatie en de cruciale menselijke factor zijn de oplossing.

Groeiend aantal wegvervoerders

Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat het aantal wegvervoerders blijft stijgen. In het derde kwartaal van 2022 zijn er 18.145 bedrijven actief in het goederenvervoer over de weg. Een jaar eerder in 2021 waren dit er 15.785, een stijging van bijna 15%.  Opvallend is de groep eigen rijders die ten opzichte van vijf jaar geleden meer dan verdubbeld is. Momenteel telt die groep 12.090 bedrijven ten opzichte van 5.080 in 2017. Deze groep eigen rijders vormt ook de grootste groep onder het aantal bedrijven actief in het wegvervoer.

Minder teu overgeslagen in de Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven heeft het eerste helft van 2022 4.4% minder teu overgeslagen als in de periode van het jaar daarvoor. Reden zijn onder andere het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de aanhoudende ontregeling van containerlogistiek wat er mede voor gezorgt heeft dat rederijen voor transhipments gebruik maken van kleinere aanloophavens . De aanhoudende hoge prijzen voor het verschepen van containers hebben ervoor gezorgd dat ladingen die ook los vervoerd kunnen worden ook op die manier vervoerd worden.    

Krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt kenmerkt de logistieke sector, ook vervoerders blijven hier last van houden. Er is nog steeds een groot verschil tussen uit- en instroom van personeel. Vergrijzing, lage instroom vanuit het onderwijs en terugkeer van arbeidsmigranten naar Oost-Europa zorgen ervoor dat de krapte voorlopig nog aan blijft houden. 

Te kort aan capaciteit

Ondanks de stijging van het aantal wegvervoerders en meer dan een verdubbeling van het aantal eigen rijders is het vinden van voldoende capaciteit nog steeds een grote uitdaging voor verladers. Daarbij krijgen de klanten van de verladers een steeds hogere verwachting van de dienstverlening. Waarbij de verladers zoveel mogelijk de kosten moeten proberen te beperken en de mate van flexibiliteit moeten verhogen. Het is belangrijk dat verlader duidelijke afspraken maken met hun containervervoerders om zo veel mogelijk gegarandeerd te zijn van voldoende capaciteit ook tijdens piekbelastingen in het seizoen, maar helaas werkt dat in de praktijk niet altijd zo. De containervervoerders hebben in de laatste jaren hun `cost of serve` ook zien toenemen door hogere arbeidskosten en stijgende brandstofprijzen. Het tekort aan capaciteit is door de verlader en de vervoerder samen heel moeilijk op te lossen. De oplossing is zal daarom ook in een andere invalshoek gevonden moeten worden.

Digitalisering en menselijke factor

Evofenedex heeft onderzoek gedaan naar de krapte in de logistiek en hoe de sector daar grip op kan krijgen. Bart Banning van ABN AMRO zegt hierover ”Digitalisering en technologische innovatie gaat logistieke functies fors veranderen, toch zal de menselijke factor cruciaal zijn voor het succes van de logistieke operatie”.

UTURN is de moderne schakel in de logistieke keten die door een unieke database van vervoerders in combinatie met technologische innovatie, wel de verladers beschikking geef over voldoende capaciteit.  Door inzicht te hebben in capaciteit en opdrachten slimmer onder te verdelen kunnen meer verladers bediend worden in Europa.

UTURN is de schakel in de logistieke keten waar digitalisering, technologische innovatie en de menselijke factor samenkomen. Het platform beschikt over een uitgebreide database van verschillende en gespecialiseerde containervervoerders. De slimme technologie van het platform zorgt ervoor dat behoefte van zowel verlader als vervoerder samenkomen. Het heeft inzicht in open gaten in de planning van de containervervoerders en matcht deze met de vraag naar capaciteit van verladers. Mooi voordeel hierbij is dat het aantal lege kilometers wordt gereduceerd en we zo allemaal bijdragen aan een beter milieu. 

Ervaar de voordelen

Ben je verlader of vervoerder en wil je meer informatie over de voordelen en werking van het UTURN platform? Laat je gegeven achter via onderstaande button en ervaar zelf de voordelen via de GRATIS demo. 

Author

Ilona

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *