Add new user

Add new user – UTURN Add new user – UTURN

Add new user

You are here:
< All Topics

Via https://portal.uturn-system.com/register kan je de nieuwe gebruiker (nieuw mailadres) registreren. Vervolgens de naam en telefoonnummer invoeren en op ‘Next’ klikken. Dan verschijnt er een nieuw scherm met een blauwe knop ‘Join Existing’.

Hier kan je het organisatienummer invullen. Dit nummer is te vinden op je huidige account onder ‘My Organisation’.

Vervolgens kan je op jullie huidige account deze nieuwe gebruiker accepteren.

Ook hiervoor ga je naar ‘My Organisation’ en druk je bij ‘User Management’ op Approve.

Nu is de nieuwe gebruiker toegevoegd.

Table of Contents