Botsing in het wegtransport!

Verladers en vervoerders komen steeds meer tegenover elkaar te staan!

Vanmorgen opende het Financieel Dagblad met de volgende kop: ‘Transporteurs zijn lage tarieven van de supermarkten zat.‘ Niet veel later volgde ook Logistiek.nl met de kop ‘Breng ons heden ons dagelijks brood: zorgen over de toekomst van transporteurs.‘ Dat de transportsector op zijn tandvlees loopt is al langer bekend, iets wat wij als UTURN ook constateren. Dat verladers en vervoerders lijnrecht tegenover elkaar staan is echter nieuw. Hoe ziet de toekomst er nu uit? En vooral, hoe gaan twee partijen die elkaar nodig hebben om de sector te verbeteren tot een compromis komen als de gemoederen in sommige gevallen zo hoog oplopen?

Vervoerders zien hun marges dalen

Het druist in tegen alle economische wetten, de vraag stijgt en het aanbod daalt. Toch wordt de dienst – in dit geval wegtransport – niet duurder en profiteren transportbedrijven niet van deze ontwikkeling. Hoe zit dat? Rene Sloof van R. Sloof Transport geeft aan dat marges kunstmatig laag gehouden worden. ‘Verladers spelen vervoerders tegen elkaar uit. Het gevolg is dat grote transportbedrijven rond de kostprijs rijden – in sommige gevallen zelfs eronder – om die grote klant maar niet te verliezen. Kleinere transportbedrijven en eigen rijders hebben vaak geen buffer om het risico te lopen een klant kwijt te raken. Zij gaan dus maar akkoord met een (te) laag tarief. Daarnaast is het zo dat er nog altijd veel gereden wordt met buitenlandse rijders, die tegen wetgeving in niet conform CAO beloond worden. Volgens de overheid is dit probleem in alle sectoren opgelost, na het openstellen van de Europese grenzen. Dit geldt in de bouwsector en tuinbouw bijvoorbeeld, maar in het wegtransport is dit nog altijd een groot probleem.

Verladers zijn ontevreden over de kwaliteit van hun transporten

Aan de andere kant staan de verladers, zij zeggen op hun beurt dat de kwaliteit van de transporten achteruit loopt. De transportsector kampt met vergrijzing, verzuimcijfers gaan omhoog en de aanwas vanuit nieuwe generaties is gering. Een serieuze bedreiging voor een logistiek land als Nederland! Doordat er weinig capaciteit is, gaat de kwaliteit van de transport achteruit. Er moet vaker geschoven worden in de planning, chauffeurs vallen uit en als gevolg komen vrachten te laat of incompleet aan. Dit is dan weer tegen het zere been van de verlader, die geen prijsverhoging wil als de kwaliteit achteruit gaat. Zij verwachten operational excellence. Vervoerder en verlader zitten op deze manier dus in een vicieuze cirkel.

Het is tijd om het anders te doen

Er kan helaas geen vat met 10.000 nieuwe chauffeurs opengetrokken worden, die gediplomeerd direct de weg op kunnen. Om alle transportbedrijven hun prijzen gelijk te laten stellen is ook een utopie. Als het zo doorgaat, is het wachten op het moment dat partijen weer zelf chauffeurs in dienst nemen en hun transport niet meer uitbesteden. Is de sector dan helemaal kansloos? Zeker niet! In de gehele transportsector is een enorme inefficiëntie! 30% van de vrachtwagens rijdt leeg rond! En dat terwijl de markt zo onder druk staat. Als dit gereduceerd kan worden, zullen de marges voor vervoerders weer op normaal niveau komen, terwijl verladers kwalitatief goed transport krijgen tegen een redelijke prijs. Deze oplossing vereist transparantie in kosten, het delen van data en slimme softwareoplossingen. Eerlijkheid, transparantie en efficiëntie zijn de sleutel om vervoerders een eerlijke, goede boterham te laten verdienen en verladers niet de hoofdprijs te laten betalen. Dit betekent, dat voor elke rit de juiste vervoerder moet worden gevonden.

In dat gat is UTURN begin 2017 al gesprongen. Doordat vervoerders zelf kunnen bepalen voor welk tarief zij welke ritten willen rijden, vindt er automatisch een selectie plaats op basis van de meest geschikte vervoerder. Geen lange contracten met verladers tegen kostprijzen (terwijl de dieselprijs steeds hoger wordt). Voor verladers betekent dit, dat zij toegang krijgen tot een groot aantal vervoerders, wat resulteert in een kostenreductie en efficiënter transport inkopen. Aanmelden als vervoerder is kosteloos en als verlader kan je een vrijblijvende demo aanvragen op locatie.

 

Op de hoogte blijven van nieuws en leuke feitjes uit de logistieke sector? Volg ons op Facebook en LinkedIn !

   

 

 

 

Bronvermelding:

https://fd.nl/achtergrond/1274284/hard-tegen-hard-tussen-transporteurs-en-klanten 

https://www.logistiek.nl/logistieke-dienstverlening/blog/2018/10/breng-ons-heden-ons-dagelijks-brood-zorgen-over-de-toekomst-van-transporteurs-food-101165591

 

 

Related Posts